[ Tokyo Revengers ] ( All x Reader ) Khi bạn là cô gái của họ.

Giới thiệu truyện:

Chỉ là những câu chuyện ngắn mình viết khi có hứng.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: