Tôi và em tôi bị sao cơ?!

Giới thiệu truyện:

AHEM đây là ALLAETHER(boy) và ALLUMINE(girl) hãy nhớ hộ tôi (;¬_¬) Notp thì lượn hộ nha không đãi , Isekai như thường lệ, có thể lệch Ooc

Danh sách chương: