Tỏ Tình Mười Lần - vmin

Giới thiệu truyện:

Trí Mân: không được, mình thích cậu ta mất rồi. Thật muốn tỏ tình quá!!! . Thái Hanh: trông có vẻ hung dữ nhỉ? Hừm... Nếu khóc thì nhìn có đỡ hung hơn không ta??? Đấm một phát, liệu có khóc hay không ta? edit chưa có sự cho phép, có vấn đề gì sẽ xoá~

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: