Tiểu sử tướng và truyện ngắn LMHT (Kèm ảnh)

Giới thiệu truyện:

Repost để đọc offline Cre: https://universe.leagueoflegends.com/vn_VN/champions/

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: