Thịnh Thế Mưu Thần - Phượng Khinh

Giới thiệu truyện:

Thể loại : ngôn tình, trọng sinh, cổ đại, trạch đấu, báo thù, nữ cường, 1v1, hoàn. Sơ lược : Kiếp trước, Nàng là tướng môn chi nữ, một khi lưu lạc cửa nát nhà tan. Đầy ngập tài tình chỉ phó tần lâu sở quán. Kiếp này, Nàng vì báo thù mà đến, hồng trang thốn tẫn thù hận chôn sâu, giống như hải thâm cừu thệ muốn lần khác đổi ngày. Từng, Nàng là một thế hệ kỳ nữ, tao nhã ngàn vạn tài nghệ vô song, một phen liệt hỏa đốt tẫn, chỉ chừa thiên thu diễm cốt. Nay, Nàng là tuyệt thế kỳ tài, bày mưu nghĩ kế quyết thắng ngàn dặm, quần áo thanh sam phong lưu, thành tựu vạn cổ hiền danh. Nàng là tướng môn bé gái mồ côi Cố Vân Ca, nàng là hầu môn đích nữ Mộc Thanh Y, cũng là một thế hệ kỳ tài Cố Lưu Vân, Nàng là một thế hệ danh kỹ, nàng là loạn thần tặc tử, nàng cũng là một thế hệ danh tướng. Đây là một cái tướng môn bé gái mồ côi đến khai quốc danh tướng phấn đấu đường, đây là một cái nhược thế hoàng tử đến một thế hệ thánh quân tranh phách truyền kỳ!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: