Thiên Khải-Nguyên Khải(đoản)

Giới thiệu truyện:

Tổng hợp nhiều đoản tui viết về Thiên Khải-Nguyên Khải Đây chủ yếu viết cho tui cùng con bạn đọc.Dù hay dở gì thì cũng là sức của tui.Mong mng đừng ai mang đi,love😘

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: