Thiên hạ thứ nhất yêu nghiệt - Hồng Trần Huyễn (NP)

Đăng bởi: khuynhdiem

Cập nhật: 28-09-2014


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Kiếp trước, nàng là mị thế Yêu Cơ, thân thế ly kỳ, vận mệnh nhấp nhô. Trọng sinh sau, nàng phong hoa tuyệt đại, tài hoa hơn người, không người có thể cùng. Hắn từng lãnh ngôn nói: Nếu không nghĩ luân vì khuynh thành Yêu Cơ, ngươi có thể tự sát. Nàng cũng lãnh ngạo nói: Bổn cô nương cũng có thể tự cường, càng có thể nữ phẫn nam trang. Từ nay về sau, nàng, nhất ngôn cửu đỉnh, vượt mọi chông gai, tung hoành cửu châu, bễ nghễ thiên hạ. Nề hà mệnh lý, nhiệm vụ nặng nề, nam nhi phúc hắc, sư thúc lãnh tình. Thả xem kia truyền kỳ nữ tử như thế nào cùng chi tranh chấp, như thế nào tao nhã mị thế? Theo sau này, năm tháng vô phí thời gian, thả đi thả quý trọng. PS: Này văn nữ cường, nữ phẫn nam trang.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: