The Riddler [Transfic Kagamine]

Giới thiệu truyện:

Truyện này ko phải của Lena. Lena chỉ thấy hay nên đăng lên thôi. Link: http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=5548 Link fic tiếng Anh: https://www.fanfiction.net/s/6525207/1/The-Riddler

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: