[The Powerpuff Girls x The Rowdyruff Boys] Đỏ Lam Lục

Giới thiệu truyện:

Họ thấy màu 『đỏ』 Màu của những trái tim đang đập vì tình yêu. Màu của những đóa trà hoa Màu của máu chảy tanh tưởi Màu của Him Họ thấy màu 『lam』 Màu của bầu trời bao la Màu của biển cả sâu thẳm Màu của băng giá lạnh lẽo Màu của lưỡi hái tử thần Họ thấy màu 『lục』 Màu của thảm cỏ rộng lớn Màu của sự sống tái sinh Màu của sự chia lìa tê dại Màu của sự đố kị xấu xa...

Danh sách chương: