| The Life Of My Brother Is A T - Rex | | Corn Angel |

Giới thiệu truyện:

Hãi lô các tềnh êu đã đến với truyện của tui. Các couple : Phong x Nghi Bàng x Long Dương x Mập Dzậy thôi đó, bye !

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: