Thế gian luôn là ngươi tốt nhất! [COVER] [Lichaeng]

Giới thiệu truyện:

"Điện hạ, ngươi xử lý cái này đi. Làm Phò mã, nhiệm vụ lớn nhất là bồi hảo điện hạ, cũng không phải xử lý chuyện cửa hàng." "Được được được, làm Phò mã Bổn cung, ngươi cũng thật sự có chí hướng lớn đi." "Điện hạ, chúng ta đi ra ngoài dạo phố được hay không ?" "Đi dạo phố ? Phò mã, Kim tỷ tỷ của ngươi còn tại Cam Lãnh đâu, đi dạo phố người cũng không gặp được nàng." Tác giả: Lưu Ly Diêm Editor: khuynhthan310 Thể loại : Cổ trang, Cung đình tranh đấu, Xuyên không Nữ phẫn nam trang, công chúa x phò mã, 1x1 , HE . Nhân vật chính : Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh Mình đã xin editor cover lại truyện lâu rồi nhưng vẫn chưa có phản hồi. Nếu bạn ấy không đồng ý mình sẽ xóa truyện ngay lập tức. Xin cảm ơn ạ! Link truyện gốc https://www.wattpad.com/story/135191035-bhtt-edit-ho%C3%A0n-th%E1%BA%BF-gian-lu%C3%B4n-l%C3%A0-ng%C6%B0%C6%A1i-t%E1%BB%91t-nh%E1%BA%A5t

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: