[ Thẩm Cửu ] Phản Diện Và Câu Chuyện Của Riêng Hắn.

Giới thiệu truyện:

[ Cuồng ngạo tiên ma đồ nguyên tác ] Nhân vật chính: Thẩm Cửu - Thẩm Thanh Thu Dựa trên tiểu thuyết: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện + Cuồng ngạo tiên ma đồ. Viết cho nhân vật phụ aka phản diện lót đường mà tôi yêu thương ❤

Danh sách chương: