| Textfic | | SungChen | Những chuyện nhỏ nhặt

Giới thiệu truyện:

"Park Jisung lỡ thương lấy anh chủ nhà trọ mình đang ở, mà bạn lại không dám nói vì sợ anh đuổi ra đường." #28/05/2020 #SungCheniscute

Danh sách chương: