| textfic | nr.ksn》 homemate

Giới thiệu truyện:

Từ ngày share nhà với một người qua instagram, Ni-ki mỗi sáng tỉnh giấc lại thấy mình nằm bên cạnh một thiên thần. end: 2022 🍓 nrk x ksn (pjs x yjw) 🍓 textfic đầu tay @terrisberri

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: