[ text ] tk × ym ; và rồi anh block

Giới thiệu truyện:

lấy cảm hứng từ bài hát "Va roi em block het luon moi thu" - SMVL "anh vừa khóc vừa seen tin nhắn <anh nghĩ tụi mình cần kết thúc và rồi anh block hết luôn mọi thứ, không muốn thêm dài dòng. vì giờ anh có ước mơ chờ tới, những con người mới khiến anh hài lòng..." |taehyung × jungkook| |yoongi × jimin| √ chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: