text [ kim taehyung x you ]

Đăng bởi: phuocupa

Cập nhật: 17-09-2018

Tag:#bts#imagine#kth#teen


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Những dòng tin nhắn thiếu muối và đậm chất ngôn tình giữa bạn và thanh niên Kim Taehyung. Hãy tưởng tượng theo cách của bạn. :3

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: