tenyang | ký ức

Giới thiệu truyện:

mùa thu năm ấy ta gặp nhau rồi lại mùa đông, xuân nhưng chẳng thể yêu p/s: fic mình viết theo chuyện có thật giữa mình và crush cũ mập mờ ý mng 😭✌🏻 tức là tenyang cũng sẽ mập mờ

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: