TENSURA REACTION

Đăng bởi: yui-komorioi00

Cập nhật: 15-04-2023

Tag:#rimuru#tensura


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

tensura react về trận chiến vs clayman ở walpurgis , trận chiến ở phương đông và một số thế giới song song của rimuru ( lưu ý: nội dung khá phụ thuộc vào manga và light novel ) * NGHIÊM CẤM : không thích thì lick back , cấm tố cáo *

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: