[TCCT] ĐỒNG NHÂN TOÀN CHỨC CAO THỦ GIẢI THẾ GIỚI

Giới thiệu truyện:

Đồng nhân về Giải thế giới trong Toàn Chức Cao Thủ, văn phong khá giống Hồ Điệp Lam, dài khoảng hơn triệu chữ. Tác giả: 加兰2020 Người dịch: Qiuyinn (Dịch thẳng từ bản Tiếng Trung chứ không chơi QT ạ) Bản dịch phi lợi nhuận, vui lòng không tự ý re-up và sử dụng cho mục đích kiếm lợi nhuận!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: