[tarzan/viper] vườn hoang

Giới thiệu truyện:

lý thừa long đợi mãi một người quay đầu lại, nhưng phác đáo hiền bảo thật ra không cần, vì người nếu đã vô tình sẽ chẳng trở về với anh. Không ai chôn cất hộ lòng tôi, _trích 1 câu từ vườn hoang của nguyễn bính, mình mượn làm tên fic luôn 28.5.23

Danh sách chương: