taekook | thỏ trắng và sói xám

Giới thiệu truyện:

Fic : Thỏ trắng và sói xám Au : TUE ( @BwiKie957) Casting : Kim TaeHyung và Jeon JungKook Tình trạng : Đã hoàn. Đây là sản phẩm tinh thần của mình và cũng là fic mình dành cho fanpgae VKook 2Angels nên mọi ý kiến của mọi người mình sẽ tích cực ghi nhận💜 _______________ ⭐️29-02-2016 ~ 11-05-2016⭐️

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: