Taekook | Nhà đài, chồng em đâu? ✓

Giới thiệu truyện:

Làm gì có cặp chồng chồng nào sẵn sàng chi hàng đống tiền điện thoại chỉ để nghe giọng nhau 24/24 như Taehyung và Jungkook chứ! ___ Taehyung x Jungkook - Nhà đài, chồng em đâu? Author: Bún @bunsolarie "i taekook u."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: