• Taekook • Gọi Bạn Thân Là Chồng

Giới thiệu truyện:

"Taehyung... tớ gọi cậu như thế này được không" "Hửm? Cậu muốn gọi như thế nào cơ?" "Chồng ơi.." _____________ Warning: Phần giới thiệu + bìa đối lập với nội dung fic 29.6.2020 - 1.3.2022 @justaetlian

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: