[TAEKOOK] ÁNG MÂY TRỜI

Giới thiệu truyện:

Được làm mới lại từ một kiếp phiêu bạt: ánh mây trời Bối cảnh thuộc những năm 9X, Thái Hanh và Chính Quốc bắt đầu mối lương duyên đầy trái ngang từ đây trong kiếp đầu tiên. Một cuộc hôn nhân ép buộc sớm đã có thể lụi tàn rồi lại chắp thêm được chút tình yêu. Kẻ thứ ba xuất hiện phá tan mộng ước nhỏ nhoi. ''Viết lên mây một chút tình ca , vẽ lên trời một chút chuyện tình đôi ta'' Tất cả nội dung nhân vật đều là hư cấu. Nếu có sai sót mong chỉ điểm sẽ tiếp thu.

Danh sách chương: