[Taegyu ver] Hi, Roommate!

Giới thiệu truyện:

Fic gốc: Hi, Roommate! (Jisung x Chenle) Written by @landoitencuoicung66 FIC CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: