taegyu ✧ trans ✧ boyfriend ✔️

Giới thiệu truyện:

| boyfriend | beomgyu up twitter với nội dung ai được tag nhiều nhất dưới comment thì sẽ là bạn trai của anh trong một tuần và mọi người đều tag taehyun. • main: taegyu • side: yeonbin ✨ bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả ✨ bản gốc của @jjunniebun (twitter) ✨ được dịch bởi @MOAdorable

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: