taegyu| nhà đài, chồng em đâu?

Giới thiệu truyện:

làm gì có cặp chồng chồng nào sẵn sàng chi hàng đống tiền điện thoại chỉ để nghe giọng nhau 24/24 như taehyun và beomgyu chứ! ___ author: @immaichinn / @bunsolarie ❗️fic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả❗️

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: