「 TaeGi | MinGa 」Who Killed Me? | Hoàn

Đăng bởi: Onlysu

Cập nhật: 27-09-2018

Tag:#kookga#minga#taegi


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Category: Boylove Pairings: Yoongi | Taehyung | Jimin | Jungkook Rating: M Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của người viết. Mọi tình tiết và diễn biến đều là hư cấu. Không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép. Note: Cảnh báo cẩu huyết, ức chế cực điểm.

Danh sách chương: