Ta không phải 9X - Trọng sinh - Hân Hân Hướng Vinh

Đăng bởi: ga3by1102

Cập nhật: 09-01-2014


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

8X sinh ra chu đình mẫu thân sớm thệ, cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, thề tương lai nhất định hội hảo hảo hiếu thuận ba ba, nhưng là làm nàng tốt nghiệp đại học sau, có một phần ổn định thể diện công tác, ba ba lại nhân ung thư qua đời. Tử dục dưỡng mà thân không đợi, khổ sở chu đình vì nhớ lại phụ thân mà đi lên núi, không nghĩ là một cứu tưởng tự sát 9X trung học sinh dư mạn phỉ. Hai người cùng nhau rơi xuống vách núi, âm kém dương sai gian, linh hồn lần lượt thay đổi, chu đình mang theo dư mạn phỉ linh hồn rơi vào nhai để, mà chu đình linh hồn lại ở dư mạn phỉ trên người trọng sinh, làm chu đình không thể không đi đối mặt dư mạn phỉ phức tạp gia đình cùng sắp trọng đến trung học kiếp sống.

Danh sách chương: