Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu

Giới thiệu truyện:

Lý triều Series #2 Một mối tình đáng lẽ không nên tồn tại. Hoàng đế cũng được, vương gia cũng được, loạn lạc cũng được, tranh đấu cũng được. Tới lui, cũng xong một kiếp người. Truyện kể về thời Thăng Long vừa được dựng xây, nhà Lý chấn hưng Đại Cồ Việt, nối tiếp những Ngày Hoa Lư Ngược Gió.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: