Tả Đặng [Trans/Fanfic]: Tả Hàng, cậu không muốn có tinh linh sao!?

Giới thiệu truyện:

Truyện gồm cp chính là Tả Đặng ngoài ra còn có sự góp mặt của một số cp khác. Bản dịch phi lợi nhuận và chưa được sự cho phép của tác giả gốc, vui lòng không mang ra ngoài!

Danh sách chương: