syn x srj Em ơi...

Giới thiệu truyện:

Thanh xuân của một đứa trẻ Yuna to xác là chị gái lùn hơn em 7cm Shin Ryujin...

Danh sách chương: