sunsun • textfic - ừ, anh biết.

Giới thiệu truyện:

park sunghoon không ưa kim sunoo, nhưng sunoo lại thích anh thật nhiều. lowercase textfic, chỉ có góc nhìn trên mạng xã hội. psh.ksn/sunsun/kungyaz

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: