sukhoon.người ấy.

Giới thiệu truyện:

"choi hyunsuk à, dù sau này không debut cùng nhau, em nhất định một lòng hướng đến anh."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: