[ Stray Kids ] 𝑇ℎ𝑒 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑠

Giới thiệu truyện:

Thì là mỗi vết sẹo trong đời cậu sẽ giúp cậu toả sáng như ánh sao, không phải à?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: