[Stray kids || HyunMin] Dream

Giới thiệu truyện:

Trò chơi nguy hiểm của Kim Seungmin. [FIC CÓ CHI TIẾT KÌ DỊ VÀ MANG TÍNH CHẤT BẠO LỰC, AI KHÔNG THỂ ĐỌC XIN VUI LÒNG CLICK BACK] Highest ranking: #4 hwanghyunjin Book cover credit: Shaurya Saxena from WA Pictures credit: Bis from WA.

Danh sách chương: