[Stray Kids] Even a fool knows.

Giới thiệu truyện:

"Ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra anh thích em tới nhường nào." OOC.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: