STRAY KIDS ' CHATROOM

Giới thiệu truyện:

Chatroom là nơi để trò để chuyện, để nhắn nhít để yêu thương. Stray Kids' chatroom là góc nhỏ xoay quanh chín đứa trẻ, cùng những câu chuyện con con hàng ngày, thú vị, tươi vui. Chatroom gồm nhiều câu chuyện nhỏ, được đăng tải thành từng phần riêng biệt.

Danh sách chương: