Soojun || Stubborn

Giới thiệu truyện:

Rõ ràng là chỉ muốn chỉnh đốn cậu học sinh cá biệt Choi Yeonjun kia một chút thôi... Main : Soojun Side : Taegyu, Ssamkkura, Sunsun Văn xuôi ( + một ít text ) Lowercases HAPPY ENDING

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: