[Song tính] Trưởng huynh như mẹ

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư Lâm Đàm x Lâm Hồi Nước mắt mất khống chế thể chất niên hạ nãi công X người thành thật song tính thụ Không có gì cốt truyện, ngọt + sảng liền xong việc.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: