[Song Tính][Thô Tục] Khoái Cảm Sa Đoạ

Giới thiệu truyện:

Tuyển tập các đoản song tính từ ngây ngô đến bị địt dâm như đĩ, có nước tiểu có rape, có thôi miên đủ các thể loại..... Truyện viết thô tục cân nhắc thật kỹ trước khi đọc

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: