[Song Tính] [Edit - Đoản]

Giới thiệu truyện:

❌❌ Warring ‼️ Đây là hợp tập gồm các đoản văn ĐAM MỸ siêu siêu HHH mà mị đã đọc và cả truyện mị tự sáng tác. ⚠️ ĐIỀU QUAN TRỌNG : mình chỉ beta sơ bản qt vì nghĩ rằng H văn đọc theo bản qt chính gốc sẽ máu lửa hơn là bị thuần việt hoá :> - Bao gồm các thể loại: song tính, loạn luân, có ngực, damdang thụ, np, .... THÔ TỤC VĂN 🔞 THUẦN THỊT văn và cách edit THÔ TỤC !!!! Bạn nào dị ứng mời click back đừng đọc bất chấp rồi buông lời cay đắng :< tui là tui kick thẳng tayy nha nha ❌

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: