sống lại nghịch chuyển tiên đồ

Giới thiệu truyện:

Tư Lăng vốn cho là trên thế giới này tối bi thống sự tình là làm trăm năm thiện quỷ! Nhưng là, nguyên lai còn có so này càng bi thống sự tình! Không chỉ xuyên thành cái tu vi linh căn hủy hết nam nhân, nguyên thân vẫn là xuyên qua hắc ám Mary Sue nam nhân một trong, lại gặp được cùng nguyên thân có cừu bàn tay vàng sống lại nữ, còn muốn thường thường ứng phó ghen tị hắc ám Mary Sue các nam nhân thiết kế hãm hại, này ngày thực là không pháp quá! Tư Lăng quyết định, nhượng xuyên qua nữ và sống lại nữ yêu nhau giết nhau đi đi, nàng muốn nhanh chóng tu luyện khôi phục chân thân đi. PS: Tu tiên thăng cấp lưu, CP đãi định. Nguyên danh 《 bia đỡ đạn nam phụ tu tiên ký 》, hiện thay tên vi 《 sống lại nghịch chuyển tiên đồ 》 Này văn lại danh: 《 xuyên qua thành hắc ám Mary Sue nam nhân, thế nào phá? 》

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: