(SNH48_BH ) ( LongFic) Cậu là định mệnh của tớ

Giới thiệu truyện:

lần đầu tớ viết nên mong mn thông cảm Mình viết tùm lum CP trong SNH48G hết á không chú trọng vào cặp nào hết

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: