𝐲𝐚𝐧𝐠𝐬𝐮𝐧 ➳ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐨̉𝐢

Giới thiệu truyện:

only miss the sun when it's start to snow. only know i love him when i made him cry. [ 18.6.2023 - ? ] lowercase, short ff. tw: bad words, 16+ playlist trong khi đọc: 🐈🦊, spotify link trên bio achievements: #8 kimsunoo, #4 yunki, #1 pocketz, #1 yangsun ✑ dteonu.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: