𝚜𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗/𝚝𝚎𝚡𝚝𝚏𝚒𝚌 | 𝚍𝚛𝚒𝚣𝚣𝚕𝚎

Giới thiệu truyện:

"em thích anh, yeonjunie." "vâng, anh biết điều đó, chubinie." teencode, có từ ngữ tục tĩu, chổu textfic, lower case main couple : choi soobin × choi yeonjun side couple : kang taehyun × choi beomgyu 22/01/2023 - 15/04/2023 Được rcm nhưng không chuyển ver nhé ạaaa♡ Rank: #1 soobin 🥇 #1 moa 🥇 #1 terry 🥇 #1 tomorrow×together 🥇 #2 huening 🥈 #4 soobjun #4 taebeom #7 tomorrowbytogether #8 soojun

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: