⦉𝐄𝐝𝐢𝐭| 𝐏𝐨𝐧𝐝𝐏𝐡𝐮𝐰𝐢𝐧⦊ 𝙿𝚑𝚞𝚠𝚒𝚗 - 𝙳𝚘𝚗'𝚝 𝚂𝚌𝚊𝚛𝚎

Giới thiệu truyện:

Phuwin... Mau nhìn anh đi, đừng sợ, mọi chuyện qua rồi, hiện tại chẳng phải em đã có anh rồi sao, anh sẽ bảo vệ em... ______ Tác giả: Ga_ram Edit: ᩏꫀꪖ🌻 Fic gốc: [ PANWINK ] Jihoon - Đừng sợ Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Truyện chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả 𝐏/𝐬: Đọc thêm thông tin của truyện trong phần [Intro] 🚫 𝐕𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐫𝐞-𝐮𝐩 𝐡𝐚𝐲 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐫𝐚 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 𝐖𝐚𝐭𝐭𝐩𝐚𝐝 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐜𝐨́ 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐡𝐞́𝐩 𝚂𝚝𝚊𝚛𝚝𝚎𝚍: 𝟶𝟼.𝟶𝟷.𝟸𝟸 𝙴𝚗𝚍𝚎𝚍: 𝟸𝟻.𝟶𝟹.𝟸𝟸

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: