〚𝐀𝐥𝐥𝐇𝐢𝐧𝐚〛𝙎𝙐𝙉𝙁𝙇𝙊𝙒𝙀𝙍

Giới thiệu truyện:

• Nơi đây chỉ có tình yêu dành cho Tachibana Hinata • Lưu ý : OOC, không thuộc cốt truyện chính. • GL • All char nữ x Hina

Danh sách chương: