//𝙜𝙤𝙠𝙖𝙞𝙜𝙚𝙧𝙨// 𝙗𝙚𝙩𝙬𝙚𝙚𝙣 𝙪𝙨

Giới thiệu truyện:

khi mọi thứ không còn hoàn mỹ như xưa, cảm giác của em sẽ như thế nào?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: