𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏 // 𝒙𝒊𝒂𝒐×𝒓𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓

Đăng bởi: mieismei_

Cập nhật: 23-07-2021

Tag:#genshinimpact#reader#xiao


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

𝒔𝒖𝒎𝒎𝒂𝒓𝒚: xiao rất thích ngắm những chiếc đèn thiên đăng được thả lên trời vào đêm hội, nhưng sẽ càng thích hơn nếu có hình ảnh em nhảy múa dưới ánh sáng mờ ảo của những chiếc lồng đèn nhỉ? 𝒂𝒖𝒕𝒉𝒐𝒓: 𝒑𝒖𝒓𝒆𝒑𝒍𝒆𝒔 𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕: 01.07.21 𝒆𝒏𝒅: 23.07.21

Danh sách chương: